Stichting Beleef Tjamsweer
 
 

Onze missie

Wij proberen twee maal per jaar een activiteit te organiseren. Daaraan koppelen we een goed doel vast. De activiteiten zullen een landelijk karakter hebben. We hebben een aantal doelstellingen voor ogen om Tjamsweer het hele jaar beter te kunnen beleven. 


Ons goede doel voor Tjamsweer in Kerstsfeer is Expertisecentrum Berjarijke. Tijdens ons evenement @Beleef Tjamsweer in Kerstsfeer hebben de ouders en medewerkers van Berjarijke oliebollen gebakken. De opbrengst was maar liefst 280 euro. Dankzij nog een ruimhartige financiële bijdrage van Groencentrum Freek van der Wal.
Op 18 januari hebben wij de cheque overhandigd en zijn wij hartelijk ontvangen en wij als bestuur gingen met een mooie tekening, kalender en een bos bloemen voldaan naar huis.
Wij geven dit bedrag aan de Familieraad, zodat zij daar gericht speelgoed voor kunnen kopen.
Info Berjarijke:
Door een (meervoudige) beperking of ontwikkelingsachterstand kan jouw kind niet altijd aan regulier
onderwijs deelnemen. Ook reguliere crèches of peuterspeelzalen zijn vaak niet ingesteld op de
begeleiding van kinderen met een (meervoudige) beperking of ontwikkelingsachterstand.
Daarom biedt het Expertisecentrum Berjarijke orthopedagogische dagbehandeling vanuit de methodiek Floorplay voor kinderen in de leeftijd tot achttien jaar.
Naast de groepsactiviteiten krijgt jouw kind de individuele aandacht die het nodig heeft. Hierbij werken wij aan communicatie, sociale contacten, zelfredzaamheid,
motoriek en didactische vaardigheden. Daarnaast kan er tijdens de orthopedagogische dagbehandeling nog therapie of specifieke behandeling gegeven worden door een logopedist, fysio-, muziek-,speltherapeut. Ook zijn een gedragswetenschapper en arts verstandelijk gehandicapten (AVG) betrokken bij het Expertisecentrum.
Berjarijke heeft ook een Familieraad (UFR) en bestaat uit ouders/verzorgers van kinderen die op EC Berjarijke komen. Als UFR komen we op voor de belangen van alle kinderen die het EC bezoeken. Ook financiert de familieraad de verjaardagscadeautjes en het sinterklaasfeest en betalen we mee aan het jaarlijks uitje.
Expertisecentrum Berjarijke zit aan de G. van Saksenlaan 2A in Appingedam.